Tehnici psihanalitice 
de Jean Chiriac

Psihanaliza este mai întîi de toate o metodă psihoterapeutică. Chiar dacă multă lume ignoră sau uită acest lucru, trebuie spus că psihanaliza a debutat pe tărîm clinic și a avut ca scop, în viziunea lui Freud, tratarea afecțiunilor nevrotice.
Specificul psihanalizei, însă, care diferă de celelalte forme de psihoterapie atît prin orientarea sa teoretică, cît și practică, i-a impus sarcina dificilă a investigării și analizei inconștientului psihic, conducînd în chip logic la necesitatea forjării unor instrumente de investigație care constituie, în realitate, suma descoperirilor ei revoluționare pe tărîmul practicii terapeutice. Aceste "instrumente", preluate astăză și de alte metode psihoterapeutice ambițioase - deși nu cu același succes - sînt următoarele:

Anamneza - care calchiază, pînă la un punct, anamneza  clasică, cunoscută din practica medicinei obișnuite. Adeseori interpretarea evenimentelor biografice relatate în timpul curei psihanalitice este suficientă pentru a putea  stabili cadrul nevrotic al psihopatologiei individului;

Asociațiile libere - invenția cea mai surprinzătoare a lui Sigmund Freud și adeseori neglijată chiar de psihanaliști. Colectarea asociațiilor libere produse de pacient permite un acces direct la problematica lui psihică, intimă, și  totodată oferă analistului o imagine vie a etiologiei nevrotice a analizatului;

Interpretarea actelor ratate- o altă contribuție epocală a "părintelui psihanalizei". Pentru cei mai mulți dintre noi "actele ratate", cum sînt de pildă lapsusurile de tot  felul, nu au nici o semnificație contextuală pentru viața noastră psihică. Freud este primul care a sesizat logica "actului ratat", pornind de la premisa, confirmată în  practică, a determinismului tuturor manifestărilor noastre psihice;

Interpretarea viselor - un subiect care asumă în psihanaliză  direcții specifice de abordare;

Analiza (interpretarea) simbolurilor - în aceeași manieră specifică psihanalizei, simbolurile - fie cele onirice, fie cele legate de situații arhetipice - contribuie, prin interpretarea lor, la lămurirea etiologiei nevrotice.

*Această pagină se ocupă așa cum am văzut de tehnicile specifice psihanalizei de investigare a inconștientului psihic. Punctele enumerate aici vor fi tratate în articole speciale. Pentru mai multe informații citiți revista de psihanaliză OMEN, publicație a editurii AROPA
[click
aici pentru detalii...]


Această pagină aparține primului site de psihanaliză din România.
Copyright AROPA, 1999-2000. Contact: e-mail
aropa@yahoo.com.
Pentru căutare pe acest site
click aici. Înapoi la index.